Thống kê
Hôm nay : 45
Tháng 09 : 1.244
Năm 2021 : 5.480
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

-Thực hiện Thông báo số 38/TB-SGDĐT của sở GD&ĐT TỉnhThái Bình ngày ngày 27 tháng 02 năm 2021 và Thông báo số 80/TBPGDĐTngày 27 tháng 02 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy về việc mở lớp cho học sinh đi học trở lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid – 19 năm 2021