Trường mầm non Thái Đô được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 5 tháng 9 năm 1977. Khi được thành lập trường mang tên là trường mẫu giáo Thái Đô và có 7  lớp mẫu giáo, 4 nhóm trẻ được chia ở các thôn. Tháng 8 năm 1986 trường mở thêm 4 nhóm lớp gọi là trường mẫu giáo nhà trẻ Thái Đô có 5 điểm ...